Partijen zetten verdere stappen richting aardgasvrije wijk De Heuvel/Amstelwijk

Partijen zetten verdere stappen richting aardgasvrije wijk De Heuvel/Amstelwijk

Op donderdag 14 maart 2024 hebben de gemeente Leidschendam-Voorburg, Dunea Warmte en Koude, en woningcorporaties WoonInvest en Vidomes een belangrijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst heeft tot doel om een WKO-net met aquathermie te realiseren voor een deel van de wijk De Heuvel/Amstelwijk. Dit gebied, dat voornamelijk bestaat uit vastgoed van WoonInvest, gemeentelijk vastgoed en diverse instellingen, waaronder zwembad De Fluit en verschillende schoolgebouwen, is aangewezen als eerste aardgasvrije wijk in de gemeente.

Aquathermie
De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een gezamenlijke inspanning om een duurzame en efficiënte oplossing te vinden voor de verwarming van gebouwen in de wijk. Aquathermie, waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte uit water, is hierbij de meest geschikte technologie gebleken.

“Aquathermie is een haalbare en ook betaalbare oplossing”
Wethouder duurzaamheid en energietransitie Marcel Belt benadrukt het belang van deze overeenkomst: “Vanuit onze energieopgave zetten wij ons in om nu een deel van de wijk aardgasvrij te maken. Zeker nu uit onderzoek blijkt dat aquathermie een haalbare en ook betaalbare oplossing kan zijn is dit een kans. Deze overeenkomst biedt alle partijen de zekerheid dat we met elkaar doorpakken.”

Aansluiting op WKO-net
De plannen omvatten onder andere de renovatie van woningen door WoonInvest, waarbij deze worden voorbereid op aansluiting op het toekomstige WKO-net. Tot die tijd wordt er een tijdelijke oplossing geboden. Naast woningen kunnen ook andere afnemers, zoals VvE’s (vereniging van eigenaren), op een later moment worden aangesloten op het WKO-net.

Het Wijkuitvoeringsplan, dat dit jaar wordt opgesteld in samenwerking met de bewoners van de wijk, zal de mogelijke oplossingen voor aardgasvrije verwarming in kaart brengen. Dit plan zal tevens ondersteuning bieden aan VvE’s en eigenaren van eengezinswoningen bij het maken van duurzame keuzes.

Het WKO-net met aquathermie maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem, waardoor gebouwen efficiënt kunnen worden verwarmd en gekoeld. Deze technologie draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk.