Raadslid Hans Peter Klazenga is benoemd tot erelid

Raadslid Hans Peter Klazenga is benoemd tot erelid

Raadslid van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen, Hans Peter Klazenga, werd tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid. Klazenga zet zich al sinds 1994 doorlopend op alle fronten in voor de partij.

‘Out of the box’ denken
 Voor velen is Klazenga het voorbeeld van GBLV en zijn vermogen ‘out of the box’ te durven denken werd geprezen.Uit handen van bestuursvoorzitter John Kerstens werd de oorkonde aan Klazenga overhandigd.
De installatie van Klazenga als raadslid, precies 30 jaar geleden, bracht een compleet nieuwe dynamiek in het gemeentehuis van Leidschendam.

Volgens Kerstens, destijds een hooggeplaatste ambtenaar binnen de gemeente en nu voorzitter van GBLV, veroorzaakte het een schokgolf: Gemeentebelangen had iemand in stelling gebracht met power en lef, iemand die zijn mond open durft te trekken en iemand die wars is van regels en het aandurft anders te denken en te kijken naar uitdagingen die er liggen.”

Trots op de partij
John Kerstens sprak tijdens de overhandiging van de oorkonde lovende woorden over Klazenga: “Hans Peter heeft zich gedurende 30 jaar ingezet voor de lokale partij en is daarmee een enorme kennisbaak voor velen. Hij neemt geen blad voor zijn mond, daagt mensen uit en weet te verrassen. Dat is in die 30 jaar niet veranderd. Het is wat het bestuur betreft indrukwekkend en uniek wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan voor de gemeenschap en de partij. Hij is een man die er niet op uit is om vrienden te maken, maar die het beste voor heeft met de gemeente en haar inwoners.”

Hans Peter Klazenga was aangenaam verrast door de oorkonde, maar benadrukte dat hij niet trots was op zijn 30-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad. Waar Klazenga echter wel trots over is, zijn de partij, de wethouders en het team van raads- en commissieleden. “Samen kunnen we het verschil maken!”