Unaniem besluit andere locatie voor Huize Swaensteyn, GBLV enthousiast

Unaniem besluit andere locatie voor Huize Swaensteyn, GBLV enthousiast

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft na een unaniem besluit ervoor gekozen om de gemeenteraad te verhuizen van Huize Swaensteyn naar het gemeentehuis op Raadhuisplein 1 in Leidschendam. De lokale partij, GBLV/Gemeentebelangen, is erg verheugd op deze verandering. Ze zijn van mening dat het een betere bestemming zal zijn voor Swaensteyn.

Goede samenwerking
Maurice Hartsinck, raadslid van GBLV, bedankte de andere partijen en het college voor hun brede en opbouwende samenwerking bij het opstellen van de moties. “Het is inspirerend om te zien hoe verschillende partijen samen streven naar vooruitgang en verbetering in ons politieke proces, dat op een geschikte locatie zichtbaarder, toegankelijker, duurzamer en representatiever zal worden,” aldus Hartsinck.

Plannen voor inrichting
In 2022 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om de verhuizing van de raad en de griffie naar Raadhuisplein 1 verder te onderzoeken. Samen met een architect heeft de aangestelde stuurgroep dit plan concreet vormgegeven. De nieuwe raadszaal zal worden geplaatst op de huidige binnentuin van het gemeentehuis, waarvoor een overkapping zal worden gerealiseerd. Voor GBLV waren toegankelijkheid en duurzaamheid belangrijke overwegingen om te verhuizen van Swaensteyn. Het pand kampte met technische problemen en verouderde voorzieningen, wat tot een ingrijpende renovatie zou leiden als de raad en de griffie daar zouden blijven, met aanzienlijke kosten tot gevolg. Bovendien zou de raad dan tijdelijk elders onderdak moeten vinden.

Win-win
De verhuizing naar het gemeentehuis betekent niet alleen een modernere en functionelere omgeving voor de raad, maar volgens Hartsinck wordt ook recht gedaan aan de toekomst van Swaensteyn, dat momenteel overdag grotendeels leegstaat. “Wij zijn hoopvol voor een toekomst waar Huize Swaensteyn meer kan zijn dan slechts een symbool van onze gemeente.”

Historische stap
De partij erkent dat destijds bij de fusie het de keuze was om de raad en het gemeentehuis gescheiden te houden. Hartsinck benadrukt het belang van verbinding en samenwerking in deze historische stap. “Niet stenen zorgen ervoor dat alle kernen vertegenwoordig zijn, maar mensen. En door mensen samen te brengen op een goede plek voor alle inwoners, maken wij de politiek toegankelijk voor iedereen. Laten we ons niet laten leiden door oude tegenstellingen, maar laten we ons verenigen in deze gezamenlijke ambitie.” GBLV kijkt uit naar de verdere uitwerking.