Gemeente lanceert ‘Berichten over uw Buurt’ om burgers te informeren over lokale besluiten

Gemeente lanceert ‘Berichten over uw Buurt’ om burgers te informeren over lokale besluiten

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een nieuw initiatief gelanceerd genaamd ‘Berichten over uw Buurt’, met als doel burgers beter te informeren over lokale besluitvorming die direct invloed kan hebben op hun woonomgeving. Deze bekendmakingen, die onder andere gaan over verbouwingen aan huizen en het kappen van bomen, worden digitaal verspreid en zullen wekelijks gratis via e-mail worden verzonden naar inwoners van Pijnacker-Nootdorp van 25 jaar en ouder, waarvan het e-mailadres bekend is bij de gemeente.

Het doel van deze nieuwe service is om burgers meer inzicht te geven in besluiten die genomen worden door de gemeente Pijnacker-Nootdorp, en hen de mogelijkheid te bieden om inspraak te hebben of bezwaar in te dienen indien nodig.

MijnOverheid
Via het platform MijnOverheid kunnen ontvangers van de e-mails instellen hoe vaak ze de berichten willen ontvangen en in welk gebied deze bekendmakingen betrekking hebben. Ook is het mogelijk om zich eenvoudig af te melden indien men geen interesse heeft in deze service.

Nep emails en veiligheid
Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, benadrukt de gemeente het belang van het controleren van de afzender van de e-mails. Alle berichten zullen verstuurd worden vanuit het e-mailadres noreply@gemeentepijnackernootdorp.nl. Dit om te voorkomen dat burgers slachtoffer worden van phishing-pogingen, waarbij criminelen via nagemaakte e-mails proberen om mensen naar valse websites te lokken.