Grofvuil wordt verschillende keren per jaar gratis opgehaald in de wijk

Grofvuil wordt verschillende keren per jaar gratis opgehaald in de wijk

De politieke partij Beter voor Rijswijk diende samen met GroenLinks tijdens de raadsvergadering een voorstel in om vaste dagen in te voeren waarbij grofvuil twee keer per jaar wordt opgehaald per wijk “Het gaat hier om twee ophaaldagen op zes nader te bepalen locaties in de stad.”, aldus Ed Braam van Beter voor Rijswijk. “We moeten zoeken naar manieren om illegaal bijplaatsen tegen te gaan. Met dit voorstel denken wij dit te kunnen realiseren”, aldus raadslid Lara Oude Alink van GroenLinks.

De wijziging kan levensvatbaar zijn
De strekking van het verzoek werd door de wethouder Mark Wit onderschreven. Hij gaf wel aan dat er goed gekeken moet worden of het daadwerkelijk haalbaar is. “Comfort kost geld. De optie om afval per wijk te verzamelen is zonder meer uitvoerbaar, maar de kosten worden geschat op 60.000 tot 80.000 euro per jaar. We zouden ook kunnen denken aan een wagen die langs de huizen gaat rijden, maar dit is financieel niet haalbaar. Als we de inzameling per wijk gaan doen moeten we wel kijken of de bijplaatsingen afnemen.”

Het voorstel werd na een lang debat door de meerderheid van de raad aangenomen. Het ophalen van grofvuil voor de deur blijft €12,50 kosten.