Ophalen grofvuil voor de deur wordt toch niet gratis gemaakt in Rijswijk

Ophalen grofvuil voor de deur wordt toch niet gratis gemaakt in Rijswijk

De raad was dinsdag 26 maart bijeen voor een vergadering waarin gesproken werd of de inzameling van grofvuil in Rijswijk gratis gemaakt gaat worden. Op dit moment moet de Rijswijker voor het ophalen van 2m3 grofvuil een bedrag van €12,50 betalen.

Gratis grofvuil ophalen in coalitieakkoord
Voor het betalen voor het ophalen van grofvuil is in 2020 gekozen om de verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken. Het college van burgemeester en wethouders heeft een coalitieakkoord gesloten waarin initieel is afgesproken dat er een wijziging zou komen op de huidige werkwijze. Rijswijkers zouden dan twee keer per jaar gratis hun grofvuil op kunnen laten halen voordat ze er voor moeten gaan betalen. De achterliggende gedachte voor het gratis op laten halen van grofvuil zat hem in de gedachte dat er dan minder illegaal afval gedumpt zou worden.

Slechts klein aantal huishoudens grootverbruikers
Dinsdagavond lag er een raadsvoorstel op tafel waarin de raad werd geadviseerd om het gratis ophalen van grofvuil niet door te laten gaan. In 2023 hebben inwoners van slechts 293 unieke adressen tweemaal of vaker van de grofvuil inzameling aan huis gebruik gemaakt. Dit zou met het huidige voorstel betekenen dat alle inwoners meer afvalstoffenheffing moeten gaan betalen, om dit systeem voor een zeer kleine groep mogelijk te maken. Daarnaast is het momenteel al mogelijk voor inwoners die ervoor in aanmerking komen om kwijtschelding aan te vragen en daarmee
dus gratis het grofvuil op te laten halen.

Voorstellen aangenomen
Na een lang debat werd besloten dat de inwoners een bedrag van €12,50 blijven betalen voor het ophalen van grofvuil. Een wijzigingsvoorstel van Beter voor Rijswijk en GroenLinks kon na een lang debat ook rekenen op de meerderheid van de raad.