Onderwijs en gemeente komen samen voor start nieuwe aanpak

Onderwijs en gemeente komen samen voor start nieuwe aanpak

De onderwijs- en kinderopvanginstellingen in Pijnacker-Nootdorp slaan opnieuw de handen ineen met de gemeente voor een frisse start van hun gezamenlijke aanpak. De vaststelling van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2024 markeert een nieuwe fase waarin de gemeente samen met schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties en andere educatieve- en jeugdpartners zich richt op een gezonde, kansrijke en veilige opgroeimogelijkheid voor de jeugd in Pijnacker-Nootdorp.

Kansengelijkheid en lokale focus
De kern van de LEA 2024 ligt bij het waarborgen van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in de regio. Het recht op een veilige en gezonde opvoeding staat centraal, waarbij elk individu de kans krijgt om talenten te ontwikkelen binnen zijn of haar eigen omgeving. Om dit te realiseren, zijn de juiste basisvoorzieningen als scholen, opvangvoorzieningen of kindcentra nodig. Maar ook maatschappelijke organisaties en het kernteam van de gemeente zijn essentieel om ouders en jongeren te helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien.

Belangrijk binnen deze aanpak is de lokale focus. Verschillende wijken kunnen verschillende uitdagingen hebben, daarom wordt er meer nadruk gelegd op het aanpassen van prioriteiten per woonkern. Op deze manier kunnen de onderwijs- en opvanginstellingen en de gemeente beter inspelen op de specifieke behoeften en thema’s die relevant zijn binnen elke afzonderlijke gemeenschap.

Aftrap van de nieuwe aanpak
Op dinsdag 26 maart verzamelden medewerkers van scholen, opvangorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente zich in CulturA & Zo om gezamenlijk de start van deze nieuwe aanpak te vieren. Wethouder Peter Hennevanger benadrukte hier hoe trots hij is op de manier waarop er in Pijnacker-Nootdorp wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs en educatie.

Goede samenwerking ondanks uitdagingen
“Ondanks dat de uitdagingen soms groot zijn, weten alle samenwerkende partners elkaar goed te vinden. De gesprekken die we in 2023 voerden met schoolbesturen, peuter- en kinderopvanglocaties en andere educatieve- en jeugdpartners hebben ertoe geleid dat we onze samenwerking vanaf dit jaar anders vormgeven. De nieuwe LEA wordt dichtbij de scholen, in de woonkernen, uitgevoerd. Op die manier verwachten we de komende jaren het verschil te maken”, aldus Hennevanger.