Platform Gehandicapten wil geen hinder meer van deelscooters

Platform Gehandicapten wil geen hinder meer van deelscooters

Het Platform Gehandicapten in Leidschendam-Voorburg heeft een dringend beroep gedaan op het College van burgemeester en wethouders om de belangen van gehandicapten mee te wegen bij het verbeteren van deelmobiliteit in de gemeente. Deze oproep volgt na nieuwe contracten die de gemeente heeft afgesloten met commerciële uitleners van elektrische deelscooters.

Brief aan college
In een brief aan het College wijst het Platform Gehandicapten op de groeiende uitdagingen waarmee gehandicapte inwoners geconfronteerd worden door de toenemende populariteit van deelmobiliteit en andere ontwikkelingen. Met het ouder worden van de bevolking stijgt het aantal mensen dat afhankelijk is van hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen en scootmobielen. Tegelijkertijd leidt het stimuleren van deelvervoer tot een grotere hoeveelheid foutgeparkeerde deelscooters op de stoep, naast andere obstakels zoals vuilcontainers en pakketbezorgersbusjes.

Meer rekening met gehandicapte inwoners
Het Platform begrijpt de voordelen van deelmobiliteit, maar benadrukt dat gehandicapte inwoners hier niet van profiteren terwijl zij wel de negatieve gevolgen ervan ondervinden. Daarom roept het Platform het College op om bij alle besluitvorming over het gebruik van de openbare ruimte bewust rekening te houden met de belangen van gehandicapten. Dit omvat niet alleen beleidsvoorstellen aan de Gemeenteraad, maar ook communicatie naar de inwoners over hoe de gemeente ervoor zorgt dat negatieve gevolgen voor gehandicapten worden geminimaliseerd.

Maatregelen
Verder verwacht het Platform dat het College de gemeenteraad informeert over de specifieke maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat gehandicapten geen last hebben van verkeerd geparkeerde deelscooters. Dit omvat onder andere de vastlegging van deze maatregelen in contracten met de aanbieders van deelscooters, en een evaluatie van de ervaren hinder door deze problematiek, waarbij de gemeente zelf de regie neemt en niet alleen afhankelijk is van de aanbieders.