D66 Rijswijk pleit voor inclusieve participatie: ‘Niets over ons, zonder ons’

D66 Rijswijk pleit voor inclusieve participatie: ‘Niets over ons, zonder ons’

In een recent persbericht heeft D66 Rijswijk benadrukt hoe belangrijk het is dat inwoners actief betrokken worden bij de besluitvorming in de gemeente. Met de slogan ‘Niets over ons, zonder ons’ zet de lokale fractie zich in voor een inclusief besluitvormingsproces waarin de stemmen van alle burgers gehoord worden.

Inwoners kunnen meepraten
De besluiten die in de gemeente worden genomen, hebben directe invloed op onze leefomgeving en de manier waarop we samenleven. D66 Rijswijk stelt dat het daarom van cruciaal belang is dat inwoners goed geïnformeerd zijn over deze besluiten en de mogelijkheid hebben om hierover mee te praten.

“Als inwoner wil je geïnformeerd zijn”
Raadslid Rens Veerman van D66 Rijswijk benadrukt het belang van participatie: “Als inwoner wil je geïnformeerd zijn, meedenken en meebeslissen. Dit goed regelen, en zorgen dat je als inwoner weet wat je kunt doen, daar begint het mee.” Veerman is verheugd dat de gemeente op dinsdag 26 maart 2024 heeft ingestemd met de participatieverordening, wat een belangrijke stap is naar een inclusiever besluitvormingsproces.

D66 is tevreden
Een essentieel onderdeel van dit initiatief is het verbeteren van de communicatie met inwoners. D66 Rijswijk is tevreden dat er meer aandacht komt voor het informeren van burgers over de mogelijkheden tot deelname aan besluitvorming. Bovendien wordt er gekeken naar de oprichting van een stadspanel en andere vormen van participatie. Op de website samen.Rijwijk.nl kunnen inwoners nu de lopende projecten bekijken, reageren op voorstellen over hun buurt en de volgende stappen in het participatieproces volgen.