Gemeente laat verkeerstellingen uitvoeren in Ackerswoude

Gemeente laat verkeerstellingen uitvoeren in Ackerswoude

De gemeente Pijnacker-Nootdorp laat van maandag 8 tot en met zondag 21 april verkeerstellingen uitvoeren op belangrijke wegen in Ackerswoude, namelijk de Monnikenweg, Brinklande en Kerkuillande. Deze verkeerstellingen zijn onderdeel van een breder evaluatieproces over de verkeerssituatie in de regio.

Combinatie met andere metingen
Deze metingen worden gedaan in combinatie met eerdere verkeersmetingen die zijn uitgevoerd in het najaar van 2023. Het doel van deze gecombineerde metingen is om te beoordelen of de genomen maatregelen, de verkeersveiligheid voldoende waarborgen.

Resultaten in de zomer
Medio zomer 2024 zal de gemeente de resultaten van deze verkeerstellingen en de evaluatie van de genomen maatregelen bekijken. Op basis hiervan zal worden bepaald of verdere actie nodig is om de verkeersveiligheid in Ackerswoude te verbeteren.