GroenLinks: Investeren in cultuursector is een must

GroenLinks: Investeren in cultuursector is een must

GroenLinks dringt er bij de gemeente Leidschendam-Voorburg op aan om meer te investeren in cultuur. Geluiden uit de sector en evaluaties van het cultuurbeleid, waaronder recentelijk die van Berenschot, onderstrepen de urgentie van deze investeringen. Volgens GroenLinks lijken niet alle partijen hier voor open te staan.

“het college slaat volledig de plank mis”
“In de commissievergadering van 8 april hebben we als gemeenteraad mee kunnen praten over de nieuwe cultuurvisie. Een document dat de nieuwe koers aan moet geven voor cultuur in Leidschendam-Voorburg. Een document voor visie en idealen, maar wel met de kanttekening dat er geen extra geld geïnvesteerd gaat worden in de cultuursector. En daarmee slaat het college wat GroenLinks betreft volledig de plank mis”, aldus Iris Feld, raadslid van GroenLinks Leidschendam-Voorburg

Minder dan andere gemeentes
In vergelijking met gemeenten van vergelijkbare omvang besteedt de gemeente 30 euro per inwoner minder aan cultuur. De totale begroting voor cultuur in de gemeente bedraagt 3,2 miljoen euro, terwijl dit in vergelijkbare gemeenten tussen de 6 en 11 miljoen euro ligt. Deze onderinvestering heeft volgens GroenLinks aanzienlijke gevolgen: Uit evaluaties in opdracht van de gemeente blijkt namelijk dat het culturele veld overbelast is, er een tekort aan ruimtes is, belangrijke culturele instellingen financiële problemen hebben en veel ambitieuze plannen van zowel de gemeente als culturele instellingen niet van de grond komen of tegen drempels aanlopen.

“Cultuur is belangrijk”
Cultuur biedt plezier, zingeving, draagt bij aan mentale en fysieke gezondheid, en bevordert emotionele betrokkenheid en (zelf)reflectie. Daarnaast kan het helpen bij het creëren van sociale samenhang en kansengelijkheid. Feld benadrukt: “Cultuur is enorm belangrijk. Daar zegt elke politieke partij het mee eens te zijn. Maar geld laat zien waar je hart ligt. Volg de uitgaven en investeringen van een organisatie of overheid en zie waar diens belangen liggen. Partijen kunnen niet blijven stellen dat hun hart bij cultuur ligt, als het hen niets waard is.”