Bomen in Pijnacker-Nootdorp worden weer gekapt en gesnoeid

Bomen in Pijnacker-Nootdorp worden weer gekapt en gesnoeid

Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 april zal de aannemer, namens de gemeente, verschillende bomen verspreid over Pijnacker-Nootdorp kappen en snoeien.

Een gezond bomenbestand
Het gaat voornamelijk om bomen die al eerder een vergunning kregen, vanwege ziekte of omdat ze dood zijn verklaard en niet meer te herstellen zijn. De directe omwonenden ontvingen hierover een brief van de gemeenre. De gemeente heeft als doel een gezond bomenbestand te behouden en tegelijkertijd de veiligheid, vooral op het gebied van verkeer, te garanderen. Vooraf is er een snel onderzoek gedaan naar de ecologie. De aannemer houdt zich aan de landelijke Gedragscode soortbescherming gemeenten van 2023.

Herplanting van bomen
De meeste bomen die worden gekapt, zullen vervolgens opnieuw worden geplant. Niet altijd wordt exact dezelfde boomsoort teruggeplaatst, soms wordt gekozen voor een sterkere variant. De herbeplanting vindt meestal op dezelfde locatie plaats, maar in sommige gevallen is dat niet mogelijk vanwege ruimtegebrek. In dat geval wordt er gezocht naar een alternatieve locatie in de dichte omgeving.

Tijdens de werkzaamheden kan er geluids- en verkeershinder ontstaan. Na het kappen van de bomen blijven de afgezaagde stammen achter, die op een later moment worden verwijderd. Vervolgens zal de aannemer nieuwe bomen planten in de winter van 2024/2025. In totaal heeft Pijnacker-Nootdorp ongeveer 19.000 bomen. Elk jaar worden er enkele tientallen exemplaren vervangen.