Gemeente en COA ondertekenen bestuursovereenkomst voor opvang van asielkinderen

Gemeente en COA ondertekenen bestuursovereenkomst voor opvang van asielkinderen

Op 15 april 2024 hebben de gemeente en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) belangrijke afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst met betrekking tot de opvang van asielkinderen in de regio Overgoo. Nu deze afspraken op papier staan kan de gemeente beginnen met de verbouwing van het kantoorpand waar de kinderen zullen worden opgevangen.

Veilige plek
Wethouder Bianca Bremer benadrukte het belang van deze overeenkomst: “Vanuit de spreidingswet ligt er een enorme opgave bij onze gemeente om opvang voor asielzoekers te regelen. Met de opvang van deze kwetsbare kinderen zetten we een belangrijke stap om aan onze verplichting te voldoen. Ik ben blij dat we goede afspraken gemaakt hebben en dat het COA nu daadwerkelijk aan de slag kan zodat we de kinderen straks een veilige plek kunnen geven.”

AMV is blij
Marleen Bakker, regiomanager AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) bij COA voor Zuid-Holland, sprak haar waardering uit voor de constructieve samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en haar partners. Ze keek vooruit naar het verwelkomen van de eerste kinderen op de aangewezen locatie en benadrukte het belang van een veilige en ondersteunende omgeving voor deze jonge asielzoekers.

Bestuursovereenkomst
Inwoners en de gemeenteraad hebben aandachtspunten meegeven voor de bestuursovereenkomst. In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en het COA met elkaar hebben gemaakt over de duur van de opvang, de begeleiding, onderwijs, (jeugd)zorg, veiligheid en communicatie met de buurt. Daarnaast worden er verdere maatregelen overwogen, zoals de inrichting van een trapveldje, verbeterde verlichting en het snoeien van bosjes in de omgeving, om een positieve integratie en leefomgeving te bieden.

De verwachting is dat het COA tegen de zomer de eerste asielkinderen zal verwelkomen op de locatie.