Gemeente begint met maaien van ‘zichthoeken’ vanaf 29 april

Gemeente begint met maaien van ‘zichthoeken’ vanaf 29 april

Vanaf maandag 29 april gaat de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan de slag met het maaien van zogenaamde zichthoeken. Dit zijn plaatsen waar het gras het zicht voor verkeersdeelnemers gevaarlijk kan belemmeren als het te hoog wordt. Het gaat bijvoorbeeld om hoog gras en riet in de buurt van kruisingen en bochten.

Verkeersveiligheid
Het maaien van deze zichthoeken is een belangrijke maatregel om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het zorgt ervoor dat verkeersdeelnemers een duidelijk zicht hebben op het overige verkeer, waardoor het risico op ongelukken verkleind wordt.

Melden
Normaal gesproken worden de zichthoeken ongeveer vijf keer per jaar gemaaid. Als er onveilige situaties ontstaan zal de gemeente echter direct ingrijpen. Inwoners worden aangemoedigd om eventuele gevaarlijke zichthoeken te melden via het Meldpunt Leefomgeving.