Behoud van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Rijswijk

Behoud van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Rijswijk

De gemeente heeft een plan opgesteld voor de toekomst van mobiliteit in Rijswijk, genaamd de Mobiliteitsstrategie Rijswijk 2040. Op 23 april heeft de gemeenteraad deze strategie vastgesteld. De gemeente wil samen met inwoners en ondernemers van Rijswijk ervoor zorgen dat de stad en regio goed bereikbaar blijven. Dit moet ook de leefbaarheid en veiligheid in Rijswijk verbeteren.

De Mobiliteitsstrategie
Rijswijk groeit hard. Tot 2040 worden naar verwachting 8.000 tot 10.000 nieuwe woningen gebouwd en worden leegstaande kantoren omgezet in woningen. Ook worden naar verwachting zo’n 4.000 nieuwe banen gecreëerd. Delft en Den Haag groeien ook. Deze groei leidt tot meer drukte op de wegen, fietspaden, de stoep en in het openbaar vervoer. De vraag naar parkeerplaatsen neemt toe en er komt meer vracht- en bestelverkeer in de stad. De Mobiliteitsstrategie van de gemeente Rijswijk speelt in op deze ontwikkelingen.

Duurzame, leefbare en veilige oplossingen
De mobiliteitsstrategie investeert in wegen, openbaar vervoer, parkeerplaatsen en openbare ruimte om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De gemeenteraad heeft deze strategie goedgekeurd, waarmee wordt gekozen voor schonere en compacte mobiliteitsoplossingen die voor veel Rijswijkers voordelig zijn.

Wethouder Mobiliteit Armand van de Laar ziet de goedkeuring van de mobiliteitsstrategie als een belangrijke stap vooruit: “Iedereen heeft de vrijheid zelf te bepalen hoe die van A naar B gaat. Als stad geven we vooral ruimte aan vormen van vervoer waar zo veel mogelijk Rijswijkers van kunnen profiteren en die schoon zijn en efficiënt met de ruimte omgaan.”

Iedere wijk een andere aanpak
De mobiliteitsstrategie houdt rekening met de verschillende behoeften van verschillende wijken en inwoners. Op bedrijventerreinen moet er bijvoorbeeld ruimte blijven voor het laden en lossen van vrachtwagens, terwijl er in en rondom winkelgebieden betere routes voor voetgangers en goede parkeervoorzieningen voor fietsen worden aangelegd. Voor alle wijken wordt er gestreefd naar een toegankelijk openbaar vervoer.

Het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/u op meer wegen is een belangrijke stap voor veiliger verkeer en een betere leefomgeving. Deze maatregel verbetert de veiligheid voor weggebruikers en draagt bij aan een schonere en veiligere woonomgeving voor iedereen.

De toekomst
De komende jaren gaat de gemeenre aan de slag met de plannen uit de mobiliteitsstrategie. Je zult veranderingen zien, zoals de bouw van nieuwe parkeergarages in het Havenkwartier en Bogaard Stadscentrum, en de herinrichting van straten zoals de Lindelaan, Rembrandtkade en de onderdoorgang bij de Hoornbrug.