Een bijzondere Lintjesregen in Pijnacker-Nootdorp

Een bijzondere Lintjesregen in Pijnacker-Nootdorp

Burgemeester Björn Lugthart reikte op vrijdag 26 april vanaf 10.00 uur in Het Witte Paard, Gildeweg 2 in Nootdorp, Koninklijke Onderscheidingen uit aan acht inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast ontving één inwoner van gemeente Zoetermeer een onderscheiding uit handen van burgemeester Lugthart. Dit omdat de vrijwillige activiteiten van deze mevrouw zich afspelen binnen gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De Gedecoreerden
Jacobus Johannes van Bijsterveld
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwillige inzet als catecheet sinds 2000 bij de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Hij begon met het opzetten van ALPHA-cursussen, een oecumenische cursus over geloofskernpunten, en ontwikkelde later de cursus ‘Van ALPHA naar OMEGA’ voor verdieping van het geloof. Daarnaast organiseert hij bijeenkomsten en avonden over Bijbellezing, waarin geloofsthema’s worden besproken en vertaald naar de hedendaagse betekenis. Zijn kennis en inzet zijn een leidraad geweest voor velen in hun geloofsontwikkeling.

Johanna Catharina van der Burg-Broersen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar ruim 20 jaar inzet bij voetbalvereniging Oliveo in Zoetermeer. Sinds 2010 zit zij in het bestuur voor kantinezaken en zorgt zij voor het schoonmaken van kleedkamers en het wassen van wedstrijdkleding. Ook heeft zij sinds 1999 vrijwillig bijgedragen aan activiteiten van de Oranjevereniging Pijnacker, zoals de Beatrixrun. Hoewel zij is gestopt met haar werk voor de Oranjevereniging, staat zij altijd klaar om te helpen wanneer nodig.

Johannes Adrianus Maria Hendriks ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn langdurige vrijwillige inzet voor verschillende activiteiten. Sinds 1981 is hij notulist bij vergaderingen van het liturgisch beraad van de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Ook heeft hij meer dan tien jaar bijgedragen aan de organisatie van de Actie Kerkbalans en gaat hij jaarlijks bij parochianen langs voor de kerkbijdrage. Daarnaast beheert hij het kerkarchief en bezorgt hij het parochieblad in zijn wijk.
Daarnaast zet de heer Hendriks zich al ruim 15 jaar vrijwillig in voor Stichting Vrienden van de Windlust. Hij verzorgt de donateursadministratie en beoordeelt financiële stukken van de stichting.Met zijn financiële kennis heeft de heer Hendriks belangrijke aanbevelingen gedaan aan de kascommissie van Kringloop de Wisselbeker, waardoor het financieel beleid en de administratie van de stichting zijn verbeterd.

Elisa Johanna Hermina Maria Rutten ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar ruim 20 jaar vrijwillige inzet voor rouwondersteuning en dementievoorlichting. Ze begon haar werk vanuit de Rooms Katholieke Kerken in Nootdorp en Pijnacker en vanaf 2011 vanuit de Stichting Steun bij Rouw, waar ze mensen heeft geholpen bij het verwerken van verdriet, onder andere via het Rouwcafé.
In 2011 begon mevrouw Rutten ook als vrijwilliger bij het Alzheimer Café. Ze breidde haar rol uit tot landelijk vrijwilliger sociale hulp en gaf veel voorlichtingen over dementie, waarmee ze bewustwording over deze ziekte heeft vergroot. Mevrouw Rutten heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van Buurtzorg teams in de gemeente en ze begeleidt al jarenlang leerlingen die moeite hebben met hun studie. Daarnaast ondersteunt ze mantelzorgers verbonden aan Buurtzorg.

Hilbert Keizer ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijna 40 jaar lange inzet voor voetbalvereniging DSVP in Pijnacker. Hij was 11 jaar voorzitter en zorgde voor groei en renovatie van de kleedkamers. Daarvoor was hij 26 jaar betrokken bij het Jeugdkamp, waar hij kinderen onvergetelijke ervaringen bezorgde. Na zijn voorzitterschap bleef hij actief als kantineleider en lid van de Technische Commissie.
Tussen 2010 en 2017 was de heer Keizer vrijwillig voorzitter van Stichting Exploitatie Zwembad Pijnacker en begeleidde hij succesvol de privatisering van het zwembad. Met geld dat hij had ingezameld, richtte hij Stichting Kindertuinen de Keizerhof op, een tuin waar kinderen leren biologisch te tuinieren.

Hendrika Neeltje Melis ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar ruim 19 jaar vrijwillige inzet voor de Protestantse wijkgemeente Vierhoven. Ze verwelkomt elke twee weken zo’n 50 mensen als gastvrouw en medeorganisator van sociëteitsbijeenkomsten.
Als diaken speelt mevrouw Melis een belangrijke rol door haar contacten met andere kerkgenootschappen in Delft. Ze heeft zich ingezet voor de huisvesting van migrantenkerken in de Vierhovenkerk en biedt steun aan Syrisch Christelijke jongeren en gezinnen.Sinds 2006 is mevrouw Melis elke donderdagmiddag aanwezig in de kerk voor de Voedselbank. Ze zorgt voor gastvrouwen en organiseert inzamelingen van houdbare producten bij supermarkten in Delft, twee keer per jaar.Daarnaast heeft mevrouw Melis een aantal jaren als Schuldhulpmaatje gewerkt, waarbij ze verschillende gezinnen heeft geholpen met financiële problemen.

Gerardus Arnoldus Jozephus van Schie ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Oliveo en andere initiatieven. Bijna 30 jaar geleden hoorde de heer Van Schie dat er te weinig chauffeurs waren om het G-team van Oliveo naar uitwedstrijden te brengen. Hij stelde voor om een bus te kopen en deze taak op zich te nemen. Dankzij hem kan het G-team nu uitwedstrijden spelen, meedoen aan toernooien en op voetbalkamp gaan. Hij gebruikt zijn bus ook voor de Beatrixrun, waar gehandicapte inwoners aan deelnemen.
Daarnaast biedt hij vervoer aan bewoners en begeleiders van Ipse de Bruggen voor uitstapjes. Zijn garage is al jaren kosteloos beschikbaar voor de repetities van het Shantykoor Schiehaven, waarvoor hij ook het vervoer naar optredens verzorgt.

Herman Jan Reinder Fijn wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet als pleegouder voor crisisopvang van kinderen.
Samen met zijn vrouw Catharina Fijn-Dekker heeft hij gedurende 32 jaar meer dan 60 pleegkinderen opgevangen. Hij zet zich ook in voor de belangen van de kinderen, ouders en het werven van nieuwe pleegouders. Zijn toewijding en inzet hebben niet alleen veel kinderen een goede start gegeven, maar ook anderen geïnspireerd om pleegouder te worden.

Catharina Fijn-Dekker ontvangt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar toewijding aan het bieden van een liefdevolle en veilige plek aan ruim 60 jonge kinderen in crisis. Samen met haar man, Herman Jan Reinder Fijn, stond ze dag en nacht klaar om kinderen uit alle delen van het land op te vangen. Ze heeft zich ook ingezet voor de belangen van deze kinderen, zowel op korte als lange termijn, en blijft betrokken bij de werving van nieuwe pleegouders. Haar inzet heeft een grote maatschappelijke impact gehad op vele levens.