Een regen van lintjes voor zeven inwoners van Rijswijk

Een regen van lintjes voor zeven inwoners van Rijswijk

Vrijdag 26 april, op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, was het een spannende dag voor zeven inwoners van Rijswijk. De gedecoreerden werden met een smoesje naar de Rijswijkse Schouwburg gelokt, waar ze in de zaal met familie en vrienden de versierselen kregen opgespeld van burgemeester Huri Sahin.

De Gedecoreerden
Zo’n lintje krijg je dus niet zomaar. Als je iets bijzonders hebt gedaan voor Nederland of vijftien jaar of langer vrijwilligerswerk hebt gedaan, kun je in aanmerking komen. Een lintje moet bijna een jaar van tevoren worden aangevraagd en is niet vanzelfsprekend. Iemand in de buurt van de persoon die mogelijk een lintje krijgt, kan een aanvraag indienen bij de gemeente.

Mevrouw A. Hoddenbagh-Brasser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar 65 jaar toewijding aan de ‘Vergadering van Gelovigen’, vooral via de Stichting Kinderwerk Het Evangeliewoord. Ze is actief sinds 1958 en heeft zich ingezet voor zondagsschoolwerk, kinderclubs, kinderkampen en het kinderkerstfeest in Den Haag. Haar warme, liefdevolle en inspirerende betrokkenheid bij kinderen in de regio is een voorbeeld voor anderen.

Mevrouw N.I. Mirza-zade is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet sinds 2006 bij Delft MaMa. Hier helpt ze aanstaande moeders uit andere landen om bekend te worden met Nederlandse instellingen, faciliteiten en opvattingen over zwangerschap. Daarnaast nam ze in 2009 het initiatief tot het oprichten van de groep ‘Wereldparels’, waar wekelijks zo’n 35 vrouwen bijeenkomen om hun taalvaardigheid, culturele kennis en netwerk te vergroten. Ook droeg ze bij aan de viering van Internationale Vrouwendag in Delft.

De heer W. van Dorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwilligerswerk sinds 1990. Hij is al 33 jaar actief bij Dorcas Aid International, waar hij verschillende functies heeft vervuld bij de werkgroep Wateringen. Sinds 2019 zamelt hij kleding en hulpgoederen in voor Oost-Europa vanuit een depot aan huis. Ook coördineert hij jaarlijks de Dorcas Voedselactie en haalt hij sponsorgeld op tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast is hij vijf jaar vrijwilliger bij welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar, waar hij inwoners met zijn eigen auto van A naar B brengt. Hij is ook actief als vrijwilliger voor verschillende kerken, waaronder als diaken bij de Protestantse Kerk Nederland Wijkgemeente Binnenstad/Vrijenban Delft.

Mevrouw S. Poeran-Bihariesingh is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet sinds 2003 bij verschillende organisaties. Ze was actief bij de Vereniging Hindoe Ouderenbond Den Haag, de Stichting Awaaz in Segbroek, en de Stichting Eekta in Den Haag. Sinds 2019 is ze bestuurslid van de Stichting Arya Samaj Platform Nederland (SASPN) en helpt ze bij vrijwilligerstrainingen. Daarnaast bezoekt ze ouderen in verpleeghuizen van WZH en Florence, waar ze spelactiviteiten en voorleeswerk voor demente bejaarden heeft verzorgd.

De heer W.A.H. van Veldhoven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds zijn vervroegd pensioen in 2003. Hij kookt al twintig jaar lang twee keer per maand driegangendiners voor ongeveer 40 tot 50 ouderen van de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Daarnaast geeft hij al twintig jaar kookles aan kinderen in Octant Kindcentrum Regenboog in Nootdorp. Hij organiseert ook buurtactiviteiten rond Kerst en heeft zich vorig jaar ingezet voor jubileumvoorstellingen van Toneelgroep Voorburg.

De heer J. Bolte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn twintig jaar inzet voor de Rijswijkse gemeentepolitiek en openbaar bestuur. Hij was gemeenteraadslid en later wethouder voor de PvdA, waarbij hij zich sterk maakte voor sociale zaken, cultuur, en onderwijs. Hij was ook belangrijk voor culturele instellingen zoals de Rijswijkse Schouwburg, Trias Centrum voor de Kunsten, Museum Rijswijk en galerie Arti-Shock. Daarnaast heeft hij de bouw van de eerste Brede School in Rijswijk mogelijk gemaakt. Hij is actief bij basketbalvereniging Lokomotief en was betrokken bij de Open Monumentendag, waar hij het European Patent Office in 2019 wist te betrekken.

De heer F.J. Werter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn toewijding sinds 1989 op het gebied van ontwikkelingshulp in Pakistan en sociale cohesie. Hij werkte voor het Social Forestry Project in Pakistan, ontwikkelde trainingsprogramma’s voor boeren, en was projectleider voor diverse projecten gericht op lokale overheden en bosbouwmanagement. Hij zet zich al sinds 1997 in voor educatie en gelijkwaardigheid voor vrouwen en meisjes. Daarnaast richtte hij stichting De Pastinaak op voor scholing en talentontwikkeling van kwetsbare jongeren in Pakistan. In Nederland was hij projectleider bij H/Kwadraat en leidde hij diverse sociale cohesie projecten. Hij is ook actief als vrijwilliger bij de Rijswijkse Hockeyclub, Stichting Militair Indië Monument Leiden en Kunst ter Plekke, en penningmeester van Stichting Narada.