VVD Leidschendam-Voorburg dringt aan op maatregelen tegen overlast door foutgeparkeerde deelscooters

VVD Leidschendam-Voorburg dringt aan op maatregelen tegen overlast door foutgeparkeerde deelscooters

De VVD Leidschendam-Voorburg pleit voor actie tegen de overlast veroorzaakt door foutgeparkeerde deelscooters. De scooters worden na gebruik vaak hinderlijk op straat en in de openbare ruimte achtergelaten, waardoor vrije doorgang op stoepen en trottoirs wordt belemmerd. De partij heeft genoeg van deze situatie en roept op tot maatregelen.

Niet de enige
Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg riep eind maart al op tot actie. Volgens die organisatie worden gehandicapten en ouderen te veel gehinderd door fout geparkeerde scooters. Ook D66 Leidschendam-Voorburg wou een verbetering van de deelmobiliteit in de gemeente

“Mensen hebben hier hinder van”
Rick de Klerk, woordvoerder van de VVD Leidschendam-Voorburg zei het volgende: “We zien een toename van het gebruik van deelscooters. Dat is op zichzelf geen probleem, alleen krijgen wij ook meerdere klachten over scooters die maar her en der geparkeerd worden en overal rondslingeren. Dit vraagt ook een verantwoordelijkheid van de gebruikers voor het parkeren van deze scooters. Inwoners en met name mensen die slecht ter been zijn en ouders met kinderen hebben hier veel hinder van.”

Samenwerking met omliggende gemeenten
Op dit moment werkt de wethouder samen met omliggende gemeenten aan regionaal beleid voor het parkeren van deelscooters, wat als een positieve stap wordt beschouwd. Echter, de VVD Leidschendam-Voorburg dringt aan op een snellere aanpak en pleit voor een pilotproject waarbij speciale parkeerplekken voor deelscooters worden getest.

Leefbare gemeente
De partij staat zegt te staan voor een leefbare gemeente en is van mening dat parkeeroverlast op trottoirs hier niet bij hoort. De Klerk benadrukt dat het onacceptabel is dat mensen bijvoorbeeld op een schoolroute niet veilig kunnen oversteken vanwege foutgeparkeerde deelscooters.