Nieuwe parkeerregulering in het Havenkwartier vanaf 1 juli

Nieuwe parkeerregulering in het Havenkwartier vanaf 1 juli

Per 1 juli 2024 wordt in het werk-woongebied Havenkwartier gereguleerd parkeren ingevoerd van 20.00 uur tot 24.00 uur. Volgens de gemeente is het nodig om het parkeren te regelen om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Bewoners zullen niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning of kortingsregeling. Ondernemers wél.

Noodzakelijk
“Als voormalig bedrijventerrein is het Havenkwartier een versteende wijk met veel leegstand. In het Havenkwartier bieden de haven en de Vliet grote kansen om aangenaam te wonen en te verblijven. Het bedrijventerrein verandert de komende jaren in een levendige, groene stadswijk waar bedrijvigheid, wonen en recreëren bij elkaar horen. Om de leefbaarheid en veiligheid van het veranderende Havenkwartier te borgen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren”, aldus de gemeente in een brief aan bewoners en gebruikers van gebouwen in, en rondom het Havenkwartier.

Mobilteitshub of eigen terrein voor bewoners
Bewoners van het werk-woongebied Havenkwartier krijgen geen ontheffing of parkeervergunning. Zij moeten gebruik maken van eigen terreinen of kunnen parkeren op de daarvoor aangewezen voorzieningen zoals een zogenaamd Mobiliteitshub. Hier krijgen zij, afhankelijk van de parkeerafspraken die van toepassing zijn op hun perceel, een parkeerplaats toegewezen. Ook kunnen zij kiezen om tegen het straattarief naast de weg te parkeren. Datzelfde geldt voor bezoekers van bewoners.

Ondernemers hebben meer geluk
Bestaande ondernemers komen wél in aanmerking voor een vergunning. Wel moeten zij zo veel mogelijk gebruik maken van voorzieningen op het eigen terrein. Ook kunnen zij voor hun bezoekers gebruik maken van een aan- en afmeldvergunning om tegen een gereduceerd tarief te parkeren in de openbare ruimte.

Grote voertuigen
Ook voor de bestuurders en eigenaren van grote voertuigen is er slecht nieuws. In de zogenaamde zone 6 (Het zuidelijke deel van de Handelskade, de Klipperstraat, Koopmansstraat, Nijverheidsstraat, Steenplaetstraat, Limpergstraat, Jaagpad, Van Benthemlaan en Industriekade) mag er alleen tussen 8.00 uur en 18.00 uur geparkeerd worden met grote voertuigen.

Groen en leefbaar woongebied
De gemeente had de volgende verklaring voor het invoeren van deze regeling: “Zonder betaald parkeren is het aannemelijk dat het merendeel van de toekomstige bewoners gebruik zal maken van de openbare ruimte om hun voertuig te parkeren. Hoewel een groot deel van de bewoners overdag gebruik zal maken van de auto, leert de praktijk dat gemiddeld de helft van de auto’s overdag blijft staan. Als gevolg hiervan blijft er onvoldoende ruimte beschikbaar voor de bestaande ondernemers om hun bedrijfsvoering voort te zetten en kunnen we een deel van de parkeervoorzieningen verwijderen om een groen en leefbaar woongebied te creëren.”

Informatieavond
De gemeente organiseert een informatieavond over het gereguleerd parkeren in het Havenkwartier. Deze vindt plaats op woensdag 15 mei, van 16.00 uur tot 18.30 uur op de Gemeentewerf, Steenplaetstraat 2A. Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de gemeente via parkeren@rijswijk.nl.