Gemeente maait bloemrijke kruiden en grassen

Gemeente maait bloemrijke kruiden en grassen

Vanaf maandag 27 mei wordt in de gemeente een deel van de kruidachtige vegetatie gemaaid en afgevoerd. Denk bij kruidachtige vegetatie aan bloemrijke kruiden en grassen. Ook wordt een deel van de planten aan de slootkant verwijderd. Het deel dat blijft staan, wordt in het najaar gemaaid en afgevoerd.

Vier tot zes weken
Dit geldt voor zowel de kruidachtige vegetatie als voor de planten aan de slootkant. De werkzaamheden duren ongeveer vier tot zes weken weken. Volgens de gemeente kunnen de omwonenden tijdens de werkzaamheden enige hinder ervaren. Een gedeelte van deze gebieden is in het beheer van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook zij maaien meerdere perioden in het jaar.

Het proces
Het maaisel blijft een aantal dagen liggen. De reden hiervan is dat het zaad van de afgemaaide plant zich dan nog verder kan ontwikkelen en verspreiden. Na ongeveer 5 dagen worden de resten verzameld. Dit wordt vervolgens in balen geperst en afgevoerd.

Wet Natuurbescherming
Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming. mocht het nodig zijn, dan worden er op locatie passende maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld om broedende vogels niet te storen. Daarnaast doet de aannemer er alles aan om schade te voorkomen.