Rijswijks Groenbeheer en Groene Vrijwilligers: “We moeten het sámen doen!”

Rijswijks Groenbeheer en Groene Vrijwilligers: “We moeten het sámen doen!”

Op 1 juni 2024 vindt het 15e Groencafé van het Platform Groen in Rijswijk plaats. Burgemeester Huri Sahin zal deze speciale bijeenkomst openen. Het evenement, dat wordt gehouden op de gemeentewerf aan de Steenplaetsstraat, verwelkomt groene vrijwilligers, vertegenwoordigers van lokale groene organisaties, betrokken Rijswijkers en gemeenteraadsleden met een groen hart.

Het Groencafé
Het Groencafé draait om het groenbeheer in Rijswijk en de inzet van lokale groene vrijwilligers en hun organisaties. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het realiseren van de lokale groene doelen. Honderden Rijswijkers zetten zich als vrijwilligers in voor de vergroening van hun stad, helpen bij het beheer en onderhoud van groen en dragen bij aan het aanleggen van meer groen. Ze maken hun straten, buurten en wijken groener, mooier en schoner.

De Groene vrijwilligers
Sinds 2015 biedt het Platform Groen in Rijswijk een ontmoetingsplaats voor groene vrijwilligers uit verschillende wijken en organisaties. De gemeente erkent het belang van hun inzet; het Platform Groen wordt in het nieuwe Groenbeheerplan nadrukkelijk genoemd als belangrijke partner bij het verwezenlijken van de groene doelen in Rijswijk. Dit 15e Groencafé staat daarom in het teken van Rijswijks groenbeheer en de rol van groene vrijwilligers.

Het programma

10:30 uur: Opening door Burgemeester Huri Sahin
Inleidingen:

  • Pieter Aaldring – Stadsvogeladviseur namens Vogelbescherming Nederland geeft praktische tips voor een vogel- en natuurvriendelijke leefomgeving.
  • Theo Bril – de (Rijswijkse) Groene Buur.
  • Peter Hegi – Stadsflorist: Groenbeheer is keuzes maken.

12:00 uur: Kennismaking en netwerken
Informatiekramen:

  • Groene Karavaan: biedt tips en adviezen voor de groene inrichting van balkons en tuinen, en informatie voor wie zelf een groene activiteit wil organiseren.
  • Zwerfafvalbrigade: voor iedereen die wil helpen met het schoonhouden van straten of stukjes groen. In de kraam zijn grijpers en ander materiaal aanwezig.

Locatie: Gemeentewerf Rijswijk, Steenplaetsstraat 2a, 2288 AA
Aanmelden en informatie: platformgroeninrijswijk@xs4all.nl