Gemeente Pijnacker-Nootdorp gezond maar er moet bezuinigd worden

Gemeente Pijnacker-Nootdorp gezond maar er moet bezuinigd worden

Net als voorgaande jaren is de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog steeds financieel gezond. Het jaar 2023 werd afgesloten met een overschot van ongeveer vijftien miljoen euro. Ook in 2024 verwacht het college van burgemeesters en wethouders het jaar met een positieve financiële balans af te sluiten. Vanaf 2026 moet er echter flink bezuinigd worden.

Stukken gepresenteerd
Het college van burgemeesters en wethouders heeft op donderdag 23 mei de Jaarstukken 2023, Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van de gemeente. De jaarstukken gaan over de financiën van 2023 en de Voorjaarsnota wordt het de tussenstand over het huidige jaar gepresenteerd. In de Kadernota 2025-2028 wordt een inkijk gegeven in de plannen en de financiën van de komende jaren.

Gezond in 2024 en 2025
Uit de jaarstukken van 2023 blijkt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp meer geld heeft overgehouden dan vooraf begroot. Er werd gedacht aan een overschot van zeven miljoen euro. Dat bedrag kwam uiteindelijk uit om vijftien miljoen euro. Dit komt vooral door eenmalige meevallers en geld dat in 2023 is ontvangen, maar pas in 2024 is, of wordt uitgegeven. Dit bedrag komt neer op ongeveer acht miljoen euro. De gemeente geeft aan dat in de begroting van dit jaar wordt herverdeeld. Het resterende bedrag wordt gestopt in de zogenoemde Algemene Reserve. Met dit geld kan de gemeente toekomstige investeringen doen en eventuele tegenvallers opvangen.

Minder geld vanuit het Rijk
Vanaf 2026 gaan alle gemeenten in Nederland minder geld ontvangen vanuit het rijk. In de Kadernota staat dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo’n vijf miljoen euro structureel ieder jaar tekort gaat komen. In 2025 wil het college alvast zo’n drie miljoen hiervan bezuinigen. Het resterende tekort van twee miljoen wordt meegenomen in de begroting van 2026.

Meer verantwoordelijkheden
Daarbij komt ook nog eens dat het Rijk meer verantwoordelijkheden neerlegt bij de gemeenten in Nederland. Deze taken moeten zij dus uitvoeren met minder geld vanuit het Rijk.

“Drie á vier tientjes per jaar”
“Het college heeft al plannen gemaakt om de gemeente Pijnacker-Nootdorp financieel gezond te houden. Ons doel is om nog steeds zoveel mogelijk van onze eerder bepaalde plannen uit te voeren en te behouden wat we al hebben opgebouwd. Maar we zullen sommige dingen efficiënter moeten doen of versoberen en onze inwoners zullen zelf meer moeten bijdragen. Daar gaan we keuzes in maken”, aldus wethouder Hennevanger. Hij gaf wel dat inwoners niet heel veel gaan merken van het bijdragen: “Het zal gaan om misschien drie á vier tientjes meer per jaar.”

Taken voor de gemeente?
Het college gaat bij die versoberingen kijken of sommige uitgaven en subsidies nou wel echt taken voor de gemeente zijn, en dan voornamelijk niet-wettelijke subsidies. De wethouder gaf hier als voorbeeld de lessen voor natuureducatie op scholen: “Nu maken we hier nog geld voor vrij maar misschien in de toekomst niet meer.”

Wat vindt de raad?
Op dinsdag 4 juli vindt de beeldvormende vergadering plaats in de gemeenteraad. Een week later, op 11 juli, volgt het debat en wordt er over de plannen gestemd. Wethouder Hanneke van de Gevel gaf aan dat de raad al over de plannen is geïnformeerd.