Onderzoek van rekenkamer over energietransitie Pijnacker-Nootdorp

Onderzoek van rekenkamer over energietransitie Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft al flinke stappen gezet in de energietransitie, maar er zijn nog beslissingen nodig om de doelen te halen. Dat zegt de Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp na een onderzoek naar hoe het gaat met die overstap op lokaal niveau. De Rekenkamer heeft negen suggesties voor de gemeenteraad om die doelen te bereiken.

Onderzoek van de Rekenkamer
Uit het onderzoek van de Rekenkamer, uitgevoerd door CE Delft, blijkt dat de gemeente goed op weg is om de doelen van de gemeenteraad te halen wat betreft duurzame energie. Ze richten zich vooral op sectoren waar veel winst te behalen is, zoals de glastuinbouw en woningen en gebouwen, door energiebesparing, isolatie en overstappen naar duurzame energie. Ook werken ze goed samen met lokale en regionale organisaties voor de uitvoering van deze plannen. Er is genoeg budget tot en met 2026 voor personeel en uitvoering van beleid.

Budget zo efficiënt mogelijk besteden
Maar het is niet duidelijk of dit budget efficiënt wordt gebruikt omdat de uitgaven niet goed worden bijgehouden. De Rekenkamer adviseert om de financiële documenten aan te passen, zoals de begroting en jaarrekening, en een klimaatbegroting op te stellen. Zo kan de gemeenteraad betere keuzes maken over het budget.

Ook wordt er aanbevolen om meer aandacht te besteden aan andere duurzame energiebronnen dan alleen zonne-energie, omdat hiermee de doelen niet gehaald lijken te worden. Verder adviseert de Rekenkamer om meer focus te leggen op het verduurzamen van de verkeerssector om de uitstoot te verminderen.

Belang van het onderzoek
Ludo van Adrichem, lid van de rekenkamer, benadrukt het belang van dit onderzoek voor de gemeenteraad, die belangrijke beslissingen moet nemen op dit gebied. De Rekenkamer hoopt dat het rapport de raad goede inzichten biedt.

Andere aanbevelingen gaan over het gebruik van duidelijke taal, het meenemen van andere broeikasgassen in beleid en monitoring, het creëren van meer samenhang in de monitoring van beleid en betere communicatie met de gemeenteraad. Het onderzoeksrapport wordt op 22 mei aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp overhandigd.