Parkeerplaatsen Kessler Park voorlopig veiliggesteld

Parkeerplaatsen Kessler Park voorlopig veiliggesteld

Het Kessler Park in de Rijswijkse Plaspoelpolder krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente heeft een bestemmingsplan gepresenteerd waarin wonen werken en leren samenkomen. Een ontwikkeling van het gebied waarbij een aantal oude panden gesloopt worden en 2.100 woningen worden gerealiseerd.

Ontwikkeling van gebied met fietsstraat
De locatie ligt naast het station en daarom wordt ingezet op autoluwe fietsstraten met een parkeernorm van 1 auto op 10 mensen. Een dergelijk plan lijkt een mooie ontwikkeling voor de groei van Rijswijk en past ook in de herontwikkeling van het het gebied, maar niet alle ondernemers rond het Kessler Park en de Lange Kleiweg staan te juichen nu bekend is gemaakt dat de openbare ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Het levert voor ondernemers die wij gesproken hebben onoverkomelijke bezwaren op voor de bedrijfsvoering en ze staan dus niet te juichen.

Parkeerplaatsen verplaatsen naar Visseringlaan
Concreet gaat het voor de ondernemers om de parkeerplaatsen in het gebied die in het raadsvoorstel zouden worden verplaatst naar de Visseringlaan. Het aantal plaatsen zou niet veranderen. Er ontstond onrust bij ondernemers in het gebied en ook tijdens de forumvergadering van de Rijswijkse gemeenteraad werd duidelijk dat de ideeën over het verplaatsen van de parkeerplaatsen niet warm werd ontvangen. Het verplaatsen van de parkeerplekken lijkt ook een bijzondere missie want de Visseringlaan staat zelf van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat vol met geparkeerde auto’s.

Tegenstand van ondernemers
Ondernemers zijn bang dat klanten straks wegblijven als er niet voldoende parkeergelegenheid is. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2022 een besluit genomen dat de parkeerplaatsen in het gebied niet zullen verdwijnen zonder overeenstemming met de ondernemers in het gebied. Hier wil de raad zich aan vasthouden en de ondernemers beroepen zich op deze afspraak. Een andere uitdaging is een 13-tal parkeerplaatsen aan het Kessler Park waarvan het gebruiksrecht sinds 2002 middels een notariële akte op die locatie is vastgelegd voor een ondernemer. Deze akte leek niet bekend bij de gemeente Rijswijk. De wethouder die vanuit de gemeente destijds de overeenstemming heeft bereikt over de plaatsen is Ed Braam. Braam bevestigt aan onze redactie dat deze parkeerplaatsen een hard recht zijn en ook zo bedoeld in de onderhandelingen. “De plekken kunnen dus niet verplaatst worden naar de Visseringlaan.”

Opheldering nodig
Onze redactie ging op onderzoek uit en sprak met ondernemers uit het gebied, leden van de gemeenteraad, maar ook met de verantwoordelijk wethouder Armand van de Laar om duidelijkheid te vragen over de ontstane onrust over dit plan. Wij kregen de notariële akte onder ogen en ook de wethouder heeft deze ondertussen gezien. Hij heeft toegezegd dat het gebruikersrecht op de parkeerplaatsen aan het Kessler Park zonder overeenstemming niet zal worden ingetrokken als de ondernemer hier niet mee instemt.

Parkeren in openbare ruimte blijft mogelijk
Dan blijven de overige parkeerplaatsen nog over in de openbare ruimte. Omdat er een document ligt (amendement) waarin de gemeenteraad akkoord is gegaan met de afspraak dat de parkeerplaatsen niet uit het gebied verdwijnen zonder overleg met de ondernemers kunnen deze plekken niet zomaar weggehaald worden. Hier was wel flink wat onduidelijkheid over. Wethouder Armand van de Laar heeft in de forumvergadering toegezegd dat de parkeerplaatsen geen onderdeel zijn van de besluitvorming en dat hij de afspraak die er staat om overeenstemming te bereiken met de ondernemers wil nakomen. Er zal in samenspraak met de ondernemers en alle betrokkenen een nieuw plan worden opgesteld voor de openbare ruimte. Dat zal later in de tijd aan de raad ter besluitvorming of instemming worden voorgelegd.

Debat en besluitvorming
Ondanks dat het raadsvoorstel gaat over het vaststellen van het bestemmingsplan Campus At the Park zal vermoedelijk een aanzienlijk deel van het debat gaan over de toekomst van de parkeergelegenheid in het gebied. Gezien de meningen van de raad over het voorstel is de kans groot dat de raad het plan dinsdag zal goedkeuren als de onrust rondom het parkeren is weggenomen.