Verhuur van koophuizen in Rijswijk aan banden gelegd

Verhuur van koophuizen in Rijswijk aan banden gelegd

Dinsdag werd in de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen over een wijziging van de Huisvestingswet met een daarbij horende opkoopregeling. Hier werd in de forumvergadering eerder een debat over gevoerd. De opkoopbescherming heeft als doel om schaarse koopwoningen te beschermen tegen opkopers die de woningen als beleggingsobject voor verhuur, veelal tegen hoge huurprijzen aanschaffen.

Kopen is niet zomaar verhuren
Na het invoeren van een opkoopbescherming kan een woning niet meer zomaar verhuurd worden zonder dat daar een vergunning voor wordt afgegeven door de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt niet voor bestaande huiseigenaren maar treedt in werking zodra een woning wordt verkocht na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling.

Wanneer wel vergunning
Het wordt dus moeilijker om een vergunning te krijgen, maar er zijn wel uitzonderingen op de regel. Zo krijg je bijvoorbeeld gemakkelijk een vergunning als je de woning wil verhuren aan een familielid of als de woning deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Achterhaald voorstel
Nel Kames van Rijswijks Belang gaf nog wel een stemverklaring met de kanttekening dat ze eigenlijk vindt dat het voorstel een beetje achterhaald is omdat het verhuren van woningen al een stuk minder interessant is voor beleggers door onder andere de hogere belasting van box 3, waar de verhuur van huizen onder valt. Alle leden van de raad gingen middels een stemming akkoord met het voorstel.