Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil nieuw parkeerbeleid

Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil nieuw parkeerbeleid

Het parkeerbeleid in Pijnacker-Nootdorp gaat op de schop. In september is hiervoor al opdracht gegeven door de gemeente. Afgelopen week werd een presentatie gegeven over de genomen stappen, en de stappen die de gemeente de komende maanden gaat nemen om het parkeerprobleem in Pijnacker-Nootdorp aan te pakken.

Beleid niet meer actueel
De reden voor een nieuw parkeerbeleid is dat de gemeente de ambitie heeft om de leefbaarheid te verbeteren en de leefomgeving te verduurzamen. Parkeren is daar volgens de gemeente heel belangrijk in. Ook geven zij aan dat het huidige beleid niet helemaal meer actueel is.

“Parkeren is echt een drama”
Onderzoeksbureau Spark stelde hierom een enquête op onder de inwoners. “Parkeren is echt een drama”, blijkt uit een van de antwoorden. Ook is er ontevredenheid over de aanpak van de huidige beschikbare parkeerplekken: “Er zijn al te weinig plekken. En de plekken die er al zijn worden nu veranderd naar oplaadplekken voor elektrische auto’s.”

Ook positieve feedback
Er werd ook parkeerpanel uitgezet onder bewoners, ondernemers, woningbouwcoöperaties en ontwikkelaars. Hieruit blijkt dat belanghebbenden het fijn vinden dat er nu nog grotendeels gratis geparkeerd kan worden in de gemeente. Ook is de bereikbaarheid van de parkeerplekken nog voldoende. Wat er beter moet zijn echter de (fiets)parkeerplekken bij ov-stations. Ook moet er beter gehandhaafd worden op parkeerovertredingen en moeten er in het algemeen meer parkeerplekken bij in de gemeente.

Parkeren aan de rand van de wijk
Verantwoordelijk wethouder Bart van Straten gaf een voorbeeld: “Wij kijken of we aan de rand van (nieuwe) wijken en grote gelegenheid kunnen maken om daar je tweede en derde auto te kunnen parkeren. Zo hebben de buren ook een plekje voor hun eigen huis.”

Deze informatie en ideeën worden momenteel uitgewerkt tot een visie. In december wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting worden in 2025 de nieuwe plannen uitgevoerd.