Vaccinatiegraad Rijswijk verder gedaald: “Dit is ontzettend zorgelijk”

Vaccinatiegraad Rijswijk verder gedaald: “Dit is ontzettend zorgelijk”

De vaccinatiegraad bij Rijswijkse kinderen is in 2024 verder gedaald tot een zorgwekkend laag niveau. Dat schrijft de gemeente Rijswijk in een persbericht. Hoe komt dit en wat doet de gemeente tegen dit zorgwekkende feit? Zijn de mensen ‘vaccinatie-moe?’ Feel Good Radio ging in gesprek met wethouder Volksgezondheid Mark Wit om te kijken wat Rijswijk kan investeren om dit percentage weer omhoog te krijgen.

Rijswijk flink onder de minimale vaccinatiegraad
Uit cijfers die het RIVM heeft gepubliceerd blijkt dat het percentage Rijswijkse baby’s met DKTP of BMR prik gedaald is van 93,8% naar 87,3%. Het percentage tweejarigen dat volledig gevaccineerd is, is volgens het bericht van de gemeente in twee jaar tijd van 91,0 naar 83,6 procent gedaald. De daling is zelfs nog groter bij schoolgaande kinderen. In deze groep is de vaccinatiegraad in diezelfde periode gedaald van 79,8 naar 70,4 procent. Volgens de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) moet dit getal bijna 95% zijn. Rijswijk zit hier flink onder. Wethouder Wit bestempeld dit als zorgelijk. “De gevolgen zien we al om ons heen. Ziektes als de mazelen, die we al decennia geleden hebben overwonnen, zie je nu terugkeren. Dit brengt de veiligheid en gezondheid van onze kinderen in gevaar”, aldus Wit. In mei werden al mazelen ontdekt bij een kindje van een jaar oud in de buurtgemeente Pijnacker-Nootdorp.

Hoe komt het?
Samen met partijen als de GGD en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) probeert de gemeente de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, maar het probleem is hardnekkig en volgens Wit zijn de oorzaken divers. Op de vraag waarom er minder gevaccineerd wordt reageert Wit als volgt: “De GGD en JGZ signaleren verschillende redenen dat ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Dat varieert van religieuze bezwaren en politieke redenen, tot een afgenomen vertrouwen in de medische wetenschap en/of overheid. Ook speelt een rol dat mensen met taalachterstanden lastiger te bereiken zijn. Een andere reden is dat de besmettelijke ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma beschermt al zo lang uit het straatbeeld zijn verdwenen, dat de noodzaak minder wordt gevoeld”, denkt Wit.

Vacciantie-moe?
Een andere reden voor deze lage vaccinatiegraad zou kunnen zijn dat mensen zogenaamd vaccinatie-moe zouden zijn. Volgens de wethouder is dat moeilijk na te gaan. “Dat mensen vaccinatie-moe zouden zijn is niet hard te maken, want de relatie met COVID-19 is niet helemaal duidelijk. In de laatste jaren voorafgaand aan de pandemie waren ook al dalingen te zien. Na de coronacrisis is de vaccinatiegraad wel verder gedaald, maar we signaleren vooral de redenen die ik eerder beschreef.”

Steeds grotere uitdaging
“Hoe meer mensen niet gevaccineerd zijn, hoe groter de kans op een uitbraak van besmettelijke ziekten”, vervolgt Wit. “De GGD houdt daarom nauwkeurig de meldingen van de zogenoemde A-ziekten als kinkhoest en mazelen bij en probeert bij elke melding de bron te isoleren, zodat verdere verspreiding wordt voorkomen. Naarmate de vaccinatiegraad blijft dalen wordt deze vorm van preventie een steeds grotere uitdaging.”

Landelijke aanpak
Ook is het wegwerken van deze lage vaccinatiegraad volgens Wit niet echt besteedt aan de gemeente Rijswijk. Hij pleit voor een landelijke aanpak: “De gemeente werkt nauw samen met de GGD en JGZ. Naast de wettelijke taken die deze instanties hebben als het gaat om vaccinaties, proberen we gezamenlijk in te spelen op alle beweegredenen om kinderen niet te laten vaccineren. Maar tegelijkertijd is het ontzettend moeilijk om lokaal het verschil te maken. Besmettelijke ziektes laten zich immers ook niet tegenhouden door gemeentegrenzen. De afnemende vaccinatiegraad vraagt vooral om een landelijke aanpak en middelen.”