Gemeente wil Event Plaza sluiten omwille van brandveiligheid

Gemeente wil Event Plaza sluiten omwille van brandveiligheid

Het college van B&W heeft eind vorige week de eigenaar van Event Plaza laten weten dat het voornemens is om alle zalen in het pand aan de Lange Kleiweg 86 te sluiten. Reden is dat al lange tijd de voorschriften worden overtreden als het om de brandveiligheid gaat. Uit diverse onderzoeken in 2023 en 2024 door toezichthouders van de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden) en de gemeente Rijswijk blijkt dat veel zaken niet in orde zijn, ondanks meerdere waarschuwingen.

Installatie niet in orde
Zo voldoen de brandmeldinstallatie, de ontruimingsinstallatie, de noodverlichting en meerdere brandwerende scheidingswanden niet. Ook zijn vluchtrouteaanduidingen defect, is er geen actueel ontruimingsplan aanwezig, zijn blusmiddelen onvoldoende zichtbaar en niet bereikbaar voor direct gebruik. En de aankleding en versieringen in alle zalen leveren brandgevaar op.

Geen verbetering
Omdat er volgens de toezichthouders geen acuut gevaar dreigde, is de eigenaar eerst de gelegenheid geboden om de brandveiligheid zelf te verbeteren. In een tijdsbestek van een jaar is het pand meermaals gecontroleerd en hem dringend verzocht om de brandveiligheid op orde te brengen. Omdat hieraan geen gehoor werd gegeven, is de afgelopen maanden al twee keer een boete opgelegd. Deze boetes (last onder dwangsom) hadden helaas ook niet het gewenste effect.

Laatste kans
Nu de brandveiligheid al lange tijd niet op orde is, wil het college overgaan tot de ingrijpende maatregel van sluiting van alle zalen (last onder bestuursdwang). Het college realiseert zich dat de impact groot is op diegenen die al een zaal hebben geboekt, maar de veiligheid van de bezoekers staat voorop. De eigenaar van Event Plaza heeft een week de tijd gekregen om op de voorgenomen sluiting te reageren en zijn klanten te informeren.

De sluiting van de zalen is voor onbepaalde tijd. Zodra de eigenaar aantoonbaar de brandveiligheid in een zaal op orde heeft gebracht, kan de betreffende zaal weer open voor publiek.”