Buurtgezinnen kan rekenen op subsidie van 50.000 euro

Buurtgezinnen kan rekenen op subsidie van 50.000 euro

Gezinnen die wat steun kunnen gebruiken, worden gekoppeld aan een gezin in de buurt. Op deze manier krijgen kinderen extra aandacht en ondersteuning en worden ouders even ontlast. Dat is het idee achter buurtgezinnen.

Maatschappelijke impact
In Rijswijk zijn in de afgelopen 2,5 jaar 28 gezinnen geholpen met behulp van dit initiatief. Om dit initiatief te kunnen voortzetten is financiële steun nodig van 50.000 euro. Dit bedrag is echter niet begroot door de gemeente Rijswijk. Daarom werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad een verzoek ingediend door vrijwel alle politieke partijen.

Netwerk om op terug te vallen
Volgens de indieners, waarvan Beter voor Rijswijk de initiatiefnemer is, maakt dit initiatief flinke maatschappelijke impact en levert het een stevige bijdrage aan het creëren van een eigen netwerk waarop mensen kunnen terugvallen indien nodig.

Unaniem akkoord
Alle aanwezige politieke partijen gingen unaniem akkoord met het voorstel. Christenunie en Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid waren niet aanwezig.