Gemeenteraad kiest voor 30km/u op Lange Kleiweg

Gemeenteraad kiest voor 30km/u op Lange Kleiweg

Verschillende politieke partijen hebben dinsdag tijdens het kamerdebat voorgestemd om de Lange Kleiweg te wijzigingen in een 30 kilometerzone. Op deze weg mag nu 50 km/u gereden worden. Een belangrijke reden voor het wijzigen van de snelheid is de komst van de woonwijk Pasgeld West en Oost op de locatie van het voormalig kassengebied.

Verkeersveiligheid laat te wensen over
De partijen D66, GroenLinks, VVD, PvdA en Wij. Rijswijk stellen dat de Lange Kleiweg een belangrijke fietsroute is voor jeugd en volwassenen maar dat deze weg ook veel gebruikt wordt als doorgaande weg en sluiproute waardoor de verkeersveiligheid te wensen over laat. Wemke van der Weij is raadslid voor D66: “Rijswijk is volop in ontwikkeling, en dat vraagt om keuzes, en dat kan ingewikkeld zijn. Maar, er zijn steeds meer gevaarlijke momenten en ongelukken in het verkeer, en dat moet en kan echt anders. Een van die wegen is De Lange Kleiweg die elke dag gevaarlijker wordt, voor fietsers, voetgangers en automobilisten.”

Nieuwe snelheid voordat de woonwijk klaar is
Met het goedkeuren van het voorstel is nu geld gereserveerd zodat de weg een aangepaste snelheid kent als de nieuwe woonwijk is gebouwd. Van der Weij is stellig: “Het is belangrijk om juist nu – met de huizen in Parkrijk en straks de nieuwe wijk in Pasgeld – deze weg zo snel mogelijk veiliger wordt zodat kwetsbaardere verkeersdeelnemers veilig kunnen fietsen en wandelen en oversteken, naar scholen, sportclubs en hun eigen woonwijk.”

Bewoners bezorgd
Bewoners zullen blij zijn dat de snelheid van de weg omlaag gaat. Rijswijk.tv sprak enkele weken geleden met een bezorgde bewoner die zich zorgen maakt over de groei van verkeersbewegingen. Niet alleen door de extra woningen maar ook de groei in verwachte werknemers in het gebied. “Denk bijvoorbeeld aan DSM. Daar werken nu zo’n 1.400 mensen. Verwacht wordt dat dit er in 2040 rond de 5.000 zijn”, aldus Arjan, een bezorgde buurtbewoner in de raadszaal Volgens onderzoek van de gemeente zullen er in 2040 bijna 40.000 extra reizigers zijn verdeeld over Parkrijk en Pasgeld.

Alleen Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en CDA Rijswijk stemde tegen.

Foto: Google Maps