Besluit voor woningen in Kessler Park goedgekeurd. Parkeerplaatsen veiliggesteld

Besluit voor woningen in Kessler Park goedgekeurd. Parkeerplaatsen veiliggesteld

De afgelopen weken is er veel over gesproken, de wijziging van het bestemmingsplan aan het Kessler Park. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om huizen te bouwen in het gebied waar wonen, werken, leren en recreëren samen komen.  Eerder deze week publiceerden we al een artikel nadat we een onderzoek hadden gedaan naar het bestemmingsplan en vooral de passages over het parkeren dat in het plan waren meegenomen. Er ontstond namelijk de nodige onrust over pagina 11 in het plan. Daarin staat dat de parkeerplaatsen die nu in het gebied Kessler Park en Lange Kleiweg gelegen zijn, verplaatst zouden worden naar de Visseringlaan. Er ligt echter een besluit van de gemeenteraad waarin staat dat de parkeerplaatsen behouden blijven tenzij de ondernemers in het gebied akkoord gaan met een alternatief.

Tegenstanders waren fel in debat
Dinsdag werd het gevreesde debat gehouden in de gemeenteraad. Zou het bestemmingsplan het halen of moet het terug naar de tekentafel omdat de tekst over het verplaatsen van de parkeerplaatsen er nog in staat. De politieke partijen Wij. Rijswijk en Rijswijks Belang waren duidelijk in hun standpunt. “In tegenstelling tot een aantal weken geleden is het plan nu beter uitgewerkt. Er is aandacht voor bedrijvigheid en het sociale component is er in meegenomen. Er is echter geen zekerheid over de parkeerplekken. Wij vinden dat het plan op dat punt moet worden aangepast en daarom stemmen we tegen”, aldus Danny van Dam van Wij. Ook Marc Weterings van Rijswijks Belang stak zijn mening niet onder stoelen of banken: “We moeten stemmen over het voorstel zoals het er nu ligt. Ik vind dat we niet moeten instemmen omdat er zaken in staan waar ik niet op wil toestemmen. Als er geen overeenstemming is met de ondernemers dan gaat het plan niet door. Als het stuk over parkeren uit het plan gesloopt kan worden dan zou ik u zeer erkentelijk zijn.”

Apart raadsvoorstel voor parkeren in het gebied
Ed Braam van Beter voor Rijswijk begon zijn betoog door te zeggen dat het onderwerp meer dan uitgebreid besproken is. Er was vorige week nog onduidelijkheid over het gebruiksrecht van 13 parkeerplaatsen door een ondernemer. Dit gebruiksrecht is vastgelegd in een notariële akte. Braam is blij dat deze akte boven water is en dat dit is opgehelderd zodat de 13 plaatsen geen heet hangijzer meer zijn in de besluitvorming. “Het parkeren moet niet tussen neus en lippen door genoemd worden en daarom dienen wij een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan in waarin staat dat het college de opdracht krijgt om een raadsvoorstel te maken voor de openbare inrichting van het Kessler Park”, aldus Braam. Hij besluit: “Met de toevoeging van dit vijfde besluit is het voor iedereen klip en klaar dat de openbare inrichting geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Daarnaast stelt de raad zichzelf in positie om op een later moment via een raadsvoorstel wensen en randvoorwaarden te stellen aan het ontwerp van deze openbare inrichting.”

Voorstel aangenomen
De meeste partijen waren het eens met het wijzigingsvoorstel van Beter voor Rijswijk. Constantijn Dolmans van D66 Rijswijk prees de partij zelfs dat het fijn is dat een partij die kritiek heeft ook met een oplossing komt. Dolmans riep Wij. Rijswijk daarom ook op om hun besluit te herzien en toch voor het voorstel te stemmen. Dit gebeurde echter niet. Het bestemmingsplan en het wijzigingsvoorstel werden aan het eind van het debat na een stemming met meerderheid van de leden aangenomen.